जोडशब्द (Pair of Words)


जोडशब्द :-

कधी  कधी  भाषेत  दोन  शब्द  जोडून  येतात , त्या  शब्दांना  जोडशब्द  असे  म्हणतात .

त्यातील  पहिल्या  किंवा  दुसऱ्या  शब्दाला  अर्थ  असतो  किंवा  नसतो , कधी  त्या  जोडशब्दांमुळे  एक  समूह  आहे  असेही  समजते .
 
अवतीभवती 
अहोरात्र
अक्कलहुशारी
अक्राळविक्राळ
अचकटविचकट
अदलाबदल 
अन्योक्ती 
अंगतपंगत 
आजूबाजू
आचारविचार
आरडाओरडा 
ओलासुका 
ओबडधोबड 
बागबगीचा
बाजारहाट 
उलटसुलट
उष्टेखरकटे
उपरोल्लिखित 
उपासतापास
उधारउसनवार
उद्योगधंदा
ऊठबस 
ऐषोराम
खबरबात 
खेळखंडोबा 
थांगपत्ता 
कपडालत्ता
कदाचित 
कसाबसा
करारमदार
कज्जेखटले 
कडीकोयंडा 
कामकाज
कामधंदा 
काटेकुटे
काळवेळ 
काबाडकष्ट
कायदेकानून 
केरकचरा
कुलगुरू 
कोडकौतुक 
किडूकमिडूक
किंचित 
गडबडघोटाळा 
गल्लीबोळ
गतिमान 
गप्पागोष्टी 
गाठभेट 
गंमतजंमत
गुरेढोरे
गुरुदक्षिणा 
गोरगरीब  
गोरागोमटा
गोळाबेरीज 
गोडीगुलाबी 
गोडधोड 
घरदार 
चहापाणी
चढउतार 
चारचौघे 
चेष्टामस्करी 
चीजवस्तू
जमीनजुमला
जाडजूड 
जाडाभरडा 
जुनापुराणा 
जिकडेतिकडे
जीवजंतू 
टंगळमंगळ
ठावठिकाणा 
ठाकठीक 
तळ्यातमळ्यात 
तहानभूक 
ताजेतवाने
थट्टामस्करी
थंडगार
दयामाया 
दऱ्याखोऱ्या 
दाणागोटा
दाणापाणी 
दागदागिने 
दिवाबत्ती 
दंगामस्ती 
दुधदुभते
तोळामासा
मनोमनी 
मानमरातब 
मेवामिठाई 
मोडतोड 
मोलमजुरी    
मौजमजा 
मृत्युलेख  
सल्लामसलत 
सडासारवण 
सगेसोयरे 
सामाजिक 
साजशृंगार 
साधासुधा 
साफसफाई 
संगतसोबत 
सोनेनाणे 
सोक्षमोक्ष 
स्थिरसावर 
शत्रुपक्ष
शेतीभाती
शेजारीपाजारी 
पशुपक्षी 
परिवर्तनीयता 
पश्चात 
पालापाचोळा 
पाऊसपाणी 
पोरेबाळे 
पैसाअडका 
पूजाअर्चा 
नवाकोरा 
नागरिक 
नोकरचाकर 
न्यायनिवाडा 
धनदौलत 
धागादोरा 
ध्यानीमनी 
खाचखडगे 
डामडौल 
इडापिडा 
झाडेझुडपे 
लघुकथा 
लग्नकार्य 
लुळापांगळा 
हवापाणी 
हरिकृपा 
होमहवन 
हीनदीन
वजनमापे 
वायुपुत्र 
व्रतवैकल्ये 
व्यापारउदीम 
विभक्ती 
भक्तिपर 
भानुविलास 
भांडणतंटा
भांडीकुंडी 
राजेमहाराजे 
रीतिरिवाज 

 
time: 0.0190999508