प्राणी आणि त्यांची पिल्ले (Babies of Animals/Birds)


प्राणी (Animals) पिल्ले (Young ones)
वाघ (Tiger) बछडा (Bachada)
गाय (Cow) वासरू (Vaasru)
सिंह (Lion) छावा (Chaava)
घोडा/गाढव (Horse/Donkey) शिंगरू (Shingaroo)
पक्षी/कोंबडी (Bird/Hen) पिल्लू (Pillu)
म्हैस (Buffalo) रेडकू (Redku)
मेंढी/बकरी (Sheep/Goat) कोकरू (Kokru)
शेळी (Goat) करडू (kardu)
हरीण (Deer) पाडस (Padas)
कुत्रा (Dog) कुत्र्याचे पिल्लू (Kutryache pillu)
मांजर (Cat) मांजराचे पिल्लू (Manjarache pillu)
ससा (Rabbit) सशाचे पिल्लू (Sashache pillu)
डुक्कर (Pig) डुकराचे पिल्लू (Dukrache pillu)
बदक (Duck) बदकाचे पिल्लू (Badakache pillu)
कोल्हा (Fox) कोल्ह्याचे पिल्लू (Kolhyache pillu)
कांगारू (Kangaaru) कांगारूचे पिल्लू (Kangaaruche pillu)
time: 0.0141930580