पशुपक्ष्यांचे आवाज (Sound of Animals/Birds)


Animal / Bird आवाज
कावळा (Crow) कावकाव (Kaavkaav)
कबुतर (Pigeon) गुटर्रघुम (घुमणे) (Gutarghum)
कुत्रा (Dog) भुंकणे (Bhunkne)
मांजर (Cat) माँव-माँव (Maw-Maw)
भुंगे (Honeybee) गुंजराव (Gunjarav)
पोपट (Parrot) विठू विठू (Vithu vithu)
चिमणी (Sparrow) चिवचिव (Chivchiv)
हत्ती  (Elephant) चित्कारणे (Chitkarne)
घोडा (Horse) खिंकाळणे (Khinkalne)
पक्षी (Bird) किलबिल (Kilbil)
सिंह (Lion) गर्जना/डरकाळी (Garjana/Darkali)
वाघ (Tiger) डरकाळी (Darkali)
गाय (Cow) हंबरणे (Hambarne)
मोर (Peacock) केकराव (Kekraav)
कोकीळ (Kokil) कुहुकुहु (Kujan)
कोंबडा (Cock) आरवणे (Aaravne)
साप (Snake) फुत्कारणे (Futkarne)
म्हैस (Buffello) रेकणे (Rekne)
बेडूक (Frog) डराव डराव(Darav darav)
घुबड (Owl) घुत्कारणे (Ghutkaarne)
डास (Mosquito) गुणगुणणे (Gungunane)
उंट (Camel) रेकणे (Rekne)
गाढव (Donkey) रेकणे (Rekne)
गिधाड (Vulture) चित्कारणे (Chitkarne)
माकड (Monkey) चीं चीं (Chi Chi)
बैल (Ox) हंबरणे (Hambarne)
माशी (Fly) गुणगुणणे (Gungunane)
पक्षी (Birds) किलबिल (Kilbil)
भुंगा (Beetle) गुणगुणणे (Gungunane)
ससाणा (Kite) चित्कारणे (Chitkarne)
हंस (Swan) कलरव (Kalrav)
बेडूक (Frog) डराँव डराँव (Daraiv-Daraiv)
कोल्हा (Fox) कोल्हेकुई (Kolhekui)

आणखी काही ध्वनिदर्शक शब्द
पक्ष्यांचे भांडण कलकलाट
पक्ष्यांचा किलबिलाट
पंखांचा फडफडाट
पानांची सळसळ
पाण्याचा खळखळाट
पावसाची रिमझिम/रिपरिप
पैंजणाची  छुमछुम
घंटांचा  घणघणाट
ढगांचा  गडगडाट
डासांची  भुणभुण
तलवारींचा  खणखणाट 
तारकांचा  चमचमाट
नाण्यांचा  छणछणाट 
बांगड्यांचा  किणकिणाट 
रक्ताची  भळभळ 
विजांचा  कडकडाट
time: 0.0112137794