ask a question

विलोम शब्द (Antonyms)


विलोम शब्द (Antonyms)  

विलोम शब्द की परिभाषा :- किसी शब्द का विपरीत (उलटा) अर्थ बताने वाला शब्द विलोम कहलाता हैं |

कुछ विलोम शब्द -
 
शब्द विलोम
अगम सुगम
अग्रज अनुज
अगला  पिछला
अच्छा  बुरा
अर्थ अनर्थ
अधिक कम / अल्प / न्यून 
अनुकूल प्रतिकूल
अनुरक्त विरक्त  
अनुराग  विराग 
अनाथ सनाथ  
अपना पराया               
अपमान  सम्मान  
अपेक्षा उपेक्षा
अमीर गरीब 
अमृत विष
अल्प अधिक
अशिक्षित  शिक्षित 
असुर  सुर 
अस्वस्थ स्वस्थ
अस्त उदय
अज्ञ विज्ञ 
आकर्षण  विकर्षण 
आकाश पाताल
आगामी गत 
आदान प्रदान  
आदर  निरादर 
आदर्श यथार्थ
आदि अंत 
आधुनिक  प्राचीन 
आध्यात्मिक भौतिक
आय  व्यय 
आयात निर्यात
आलस्य स्फूर्त 
आशा निराशा  
आस्तिक  नास्तिक 
आज्ञा  अवज्ञा 
इकट्ठा  अलग- अलग
इच्छा अनिच्छा
इज्ज़त बेइज्ज़त
इन्कार इकरार  
इष्ट अनिस्ट
इहलोक परलोक
उचित अनुचित
उत्तम अधम
उत्कृष्ट निकृष्ट 
उत्थान पतन
उत्तर  दक्षिण / दक्षिण 
उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 
उतार चढ़ाव 
उत्साह निरुत्साह
उदय  अस्त
उदार अनुदार 
उद्देश्य  निरुद्देश्य 
उन्नति  अवनति
उपयोगी अनुपयोगी
उपस्थिति अनुपस्थिति 
ऊँच नीच
ऋजु  कुटिल 
ऋणी  उऋण 
एक अनेक
एकल सामूहिक
ऐच्छिक अनैच्छिक
अंधकार प्रकाश 
आंरभ अंत
कटु  मधुर 
कठोर कोमल  
कपूत  सपूत 
कथ्य  अकथ्य 
कनिष्ठ  वरिष्ठ  
कड़वा  मीठा 
काजी  पाजी
कायर  वीर 
कीर्ति  अपकीर्ति 
कृतज्ञ  कृतघ्न
कृपण  उदार
कृत्रिम  स्वाभाविक
कृश ह्रष्ट- पुष्ट 
कोमल  कठोर 
कंजूस  दानी 
क्रय  विक्रय 
खेद  प्रसन्नता 
खरा  खोटा
खाली भरा
खत्म  शुरू 
खुला  बंद 
खल सज्जन
गम  खुशी
गर्मी  सर्दी 
गहरा  उथला  
गोरा काला
गुण दोष / अवगुण 
ग्रामीण  शहरी 
चंचल  स्थिर 
जटिल सरल
जन्म मृत्यु  
जय  पराजय
जल  थल 
जड़ चेतन
जागृति सुसुप्ति 
जायज़ नाजायज़
जीत हार
जीवन  मरण
जीवित  मृत
जंगम  स्थावर 
झूठ  सच
तम  प्रकाश  
तुच्छ  महान 
तीव्र  मंद 
तटस्थ  पक्षधर 
तरल ठोस 
दया  निष्ठुरता 
दायाँ     बायाँ
दीर्घ  लघु
देव  दानव 
दुर्भाग्य  सौभाग्य 
दुष्ट   सज्जन 
धनी  निर्धन 
धर्म अधर्म
नरक  स्वर्ग 
नवीन प्राचीन 
निंदा  स्तुति 
निरक्षर  साक्षर 
नीरस  सरस
नैतिक  अनैतिक 
न्याय  अन्याय 
पक्ष  विपक्ष 
पुण्य  पाप 
पूर्ण अपूर्ण  
पूर्ति  माँग
प्रत्यक्ष  परोक्ष 
प्रमुख  गौण 
प्रशंसा  निंदा 
प्रसन्न  अप्रसन्न 
प्रातः  सायं
प्राच्य  पाश्चात्य 
प्राचीन नवीन
पंडित  मूर्ख
बड़ा  लघु / छोटा  
भला  बुरा 
भाव  अभाव 
भाग्यवान   भाग्यहीन
भूषण  दूषण 
भूगोल खगोल
भूलोक द्युलोक
भूत भविष्य 
भौतिक आध्यात्मिक
मर्यादित   अमर्यादित  
मनुज दनुज
 मर्त्य     अमर अमर्त्य
महात्मा दुरात्मा
मान  अपमान 
मालिक नौकर
मानवीय अमानवीय
मानव  दानव 
मेहनती आलसी
मिलन विरह
मित्र  शत्रु 
मुनाफ़ा नुकसान 
मुख्य गौण
मूक वाचाल
मौखिक  लिखित 
मंहगा  सस्ता 
मंगल अमंगल 
मृत जीवित
यश  अपयश   
यथार्थ   काल्पनिक
योगी  भोगी 
राजा  रंक 
रात  दिन 
राग दवेष
रूचि  अरुचि
रोना   हँसना
लाभ  हानि 
लौकिक  अलौकिक 
वरदान  अभिशाप 
विजय  पराजय  
विफल  सफल 
विरोध  समर्थन 
विरह  संयोग 
विवाहित अविवाहित 
विष  अमृत 
विश्वसनीय अविश्वसनीय 
विस्तृत  संक्षिप्त 
शांत  अशांत 
शिष्ट अशिष्ट
शुद्ध  अशुद्ध 
शुभ  अशुभ 
सगुण  निर्गुण 
सज्जन  दुर्जन 
सजीव  निर्जीव 
सत्य असत्य
सदुपयोग  दुरुपयोग
सभ्य  असभ्य 
सरल  कठिन 
सर्वज्ञ  अल्पज्ञ 
साध्य  असाध्य 
साक्षर  निरक्षर 
सुलभ  दुर्लभ 
सौभाग्य   दुर्भाग्य 
स्वीकार अस्वीकार
स्वार्थ  निःस्वार्थ 
स्वाधीन   पराधीन 
संधि  विग्रह 
हल्का  भारी
हर्ष  शोक
हार जीत 
हित अहित 
क्षणिक  शाश्वत 
क्षम्य अक्षम्य
ज्ञान अज्ञान

 

Browse topics on Hindi Grammar

time: 0.0229389668