एका शब्दाचे अनेक अर्थ (Ambiguous Words)


Exercise Set 1


योग्य पर्याय निवडा.
time: 0.0606861115